ЗА ФИРМАТА
„АЛЕКС И КО“ ООД - вносител на ламиниран паркет -е фирма с дългогодишен и богат опит в областта на подовите настилки.

Доайенът в област Габрово.

С изключение на някои декори, при нас не е необходимо да чакате за доставка – ние разполагаме с наличности и купувате веднага!

Предлагаме преди всичко качество, богат избор, оригинални декори и усещането, че разумно и ненапразно сте вложили парите си.


С мнението на наши клиенти можете да се запознаете ТУКС телефон за контакт относно ПЕЛЕТИТЕ, които предлагаме може да се запознаете ТУК

С често задавани въпроси от клиенти, може да се запознаете ТУК

С изглед и адрес на магазините ни, някои декори ламиниран паркет и винилова подова настилка, може да се запознаете ТУК и ТУК
GPS КООРДИНАТИ:

Магазин в гр. Габрово:
С: 42 ◦53.2565`, И: 025◦19.2419`

карти на Google:
( 42.8876401, 25.320866)
Магазин в село Драгановци:
С: 42 ◦55.8277`, И: 025◦11.5353`

карти на Google:
( 42.930473, 25.192327)

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
      "АЛЕКС И КО" ООД започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ , част от Оперативна програма " Иновации и конкурентоспособност " 2014 - 2020 по Приоритетна ос 2 " Предприемачество и капацитет за растеж на МСП " , инвестиционен приоритет 2.2. " Капацитет за растеж на МСП ".
      Процедурата цели осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Тъй като последиците за икономиката са пропорционални на продължителността и обхвата на въведените рестрикции, с увеличаване на времето за решаване на проблема с разпространението на заразата, се увеличава и интензитета на затрудненията.
      Като засегнато от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19, дружеството очаква, по време на и след изпълнение на проекта, положителен ефект от подпомагането - запазване на дейността и работните места. Общата безвъзмездна помощ за " АЛЕКС И КО " ООД е в размер на 10 000 / десет хиляди / лв, от които: 85 % ( в размер на 8500 лв ) е осигурена от Европейския фонд за регионално финансиране и 15 % ( в размер на 1500 лв ) Национално съфинансиране.

      Видно от горепосочената информация, ролята на Европейския съюз е от съществено значение за преодоляване на възникналите затруднения и предизвикателства , и се предоставя навременно.

Начална дата на проект: 02.09.2020
Крайна дата на проект: 02.12.2020

Линк към : www.eufunds.bg

Дата на публикуване на сайта: 03.09.2020
Информацията се предоставя съгласно изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 821/2014 както и изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.Относно обработването на лични данни: alexfloor.com не използва бисквитки. Сайта не изисква регистрация и не събира лични данни по никакъв начин.
Материалите в този сайт са авторски!   Алекс и КО • ООД, Ламиниран паркет.